PAR MUMS

Dabas un dvēseles svētnīca Vidzemes sirdī

Dabas saimniecība “Lielkrūzes” atrodas Vidzemes sirdī – Jaunpiebalgas novadā, 6 km attālumā no Jaunpiebalgas. Citu vidū izceļamies ar dabai draudzīgu, tautas tradīcijās balstītu saimniekošanu un priecājamies, ka šeit mīt tēvu laipas jau devītajā paaudzē.

“Lielkrūzes” ir apbalvotas daudzos valsts mēroga konkursos. 2015. gadā tām piešķirta kultūras zīme “Latviskais mantojums” par Piebalgas ainavas un kultūrvides uzturēšanu. Saimniecība izveidota Vidzemei raksturīgā ainavā, kur senatnīgās  ēkas harmoniski iederas apkārtējā vidē. Savulaik iegūts nozīmīgs apbalvojums, kas pārapstiprināts pēc 10 gadiem kā “Sakoptākā laiku sēta”.

Darbojamies vairākos virzienos: gaļas liellopu audzēšanā, augkopībā, bioloģiskajā dīķsaimniecībā un mežsaimniecībā. Dabiskās pļavas palīdz atjaunot savvaļas zirgi. Sējam labību, audzējam dārzeņus; ir iekopts augļu dārzs un ogulāju stādījumi. Pagalmā un starp dīķiem ierīkots daiļdārzs. Līdztekus tradicionālajai saimniekošanai būtisku vietu saimniecībā atvēlam dažādu dabai draudzīgu ideju īstenošanai, kā arī ilgtspējīgas, tradīcijās balstītas saimniekošanas un dabas kopsakarību novērošanai. Teritorijā atrodas vairāki dabas mikroliegumi.

pexels-photo-319798

Vides apziņas izglītības rosinātāji

Pēc privātas iniciatīvas veidojam vides apziņas izglītības centru ar apmācību teritoriju dabas biotopu un saimniecības apsaimniekošanā. Rīkojam lekcijas, seminārus, apmācības, mācību ekskursijas. Esam atvērti sadarbībai ar dažādām mācību, pētniecības iestādēm un mūžizglītības centriem.

Atvērti tuviem un tāliem viesiem

Vasaras sezonā plašajā un ainaviskajā sētā labprāt uzņemam viesus, dalāmies zināšanās un pieredzē. Zināšanu pilnveidošanai “Lielkrūžu” teritoriju daudzu gadu garumā izmantojuši zinātnieki, skolotāji, zemnieki, studenti, skolu jaunatne un neskaitāmas tūristu grupas, tostarp augstākā līmeņa valsts amatpersonu delegācijas. Latviskās tradīcijās vērienīgi svinēti Līgosvētki. Vairākus gadus “Lielkrūzēs” savas sirds mājas bija radis Vislatvijas Dziesminieku saiets, kas augustā pieskandināja tuvas, tālas lejas un pakalnus.

pexels-photo-319798

Mīlestības dzinējspēks

Ikviens, kas reiz viesojies “Lielkrūzēs” apliecinās, ka šeit ik uz soļa ielikts neaptverami daudz darba, rūpju un nesavtīgas mīlestības. Tās mūžīgais dzinējspēks vieno arī mājas viesmīlīgos un uzņēmīgos saimniekus – Valentīnu un Guntaru Dolmaņus, kas šeit kopā izaudzinājuši trīs meitas, kuras pagaidām dāvājušas tikai mazdēlus.

“Lielkrūzes” faktos un skaitļos

  • Pirmā reģistrētā saimniecība Jaunpiebalgas pagasta zemes grāmatā.
  • Viena no pirmajām bioloģiski sertificētajām saimniecībām Latvijā. To apliecina zīme “Latvijas ekoprodukts”.
  • Apsaimniekojam vairāk nekā 150 hektāru zemes, kas sastāv no 7 dažādiem pļavu biotopiem.
  • Saimniecībai pieder 77 ha meža, kuros noteikti mikroliegumi, jo tajos mājo aizsargājamas putnu sugas. Par ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu piešķirta augstākā apbalvojuma zīme meža nozarē “Zelta čiekurs”.
  • Esam bioloģiskās dīķsaimniecības pirmsācēji Latvijā – 11 ha platībā izmēģināts pavairot un audzēt 15 zivju sugas un ik gadu tiek iegūts 1,5 tonnu karpu, līņu, zandartu un citu zivju.
  • Vairāku gadu garumā veiksmīgi īstenoti vides attīstības projekti.
  • Vasaras sezonā durvis vērtas tūristu grupām un masu pasākumu rīkošanai. Sezonā uzņemam vidēji ap 1850 viesu.